TÜBA Paneli

TÜBA Paneli

TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi’nin 13-14 Ocak tarihlerinde “Klinik Araştırmalarda…Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı”nda “Hasta ve Kamu Farkındalığı Masası”nda Metamazon-Metastatik Meme Kanseri Derneği olarak fikir ve önerilerimizi sunmak üzere İstanbul’daydık. Yönetim Kurulu Başkanımız Canan Perdahlı’nın da panelist olarak katıldığı çalıştayda Klinik Araştırmalarda, araştırma gönüllülerinin Türkiye de ve dünyadaki konumu, kamudaki klinik araştırma algısı, kavramsal açıdan geliştirilmesi gereken noktalar, hasta hak savunuculuğu yapan derneklerin/basının rolü konularında detaylı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Comments are closed.